Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - „Zataczać coraz większe kręgi – Śladami Lecha, Czecha i Rusa”

 

Projekt miał na celu  umożliwienie naszym uczniom poznania kraju ojczystego z „drugiej strony” Wisły. Wycieczki tego typu są bardzo drogie i rodziców naszych uczniów nie byłoby stać na taki wydatek. Nasza szkoła wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Bojanów „Edukacja i Rozwój” złożyła wniosek pod hasłem: Zataczać coraz większe kręgi – „ Śladami Lecha, Czecha i Rusa” . Zadania były realizowane na kilku płaszczyznach:

1) Zajęcia wyjazdowe- atrakcyjne kilkudniowe wycieczki do: Krakowa, Warszawy i Gniezna

2) Warsztaty turystyczno-krajoznawcze prowadzone przez nauczycieli języka polskiego, historii, geografii i przyrody

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów mających na celu zintegrowanie środowiska lokalnego-dzieci i rodziców:

 • Konkurs plastyczny: „Piękna nasza Polska cała”
 • Konkurs literacki: „ A kto czyta – żyje wielokrotnie… – legendy i podania polskie”
 • Konkurs na wykonanie makiety: „Średniowieczny gród obronny”
 • Konkurs multimedialny: „Śladami naszych przodków”
 • Konkurs na wykonanie albumu „Miejsca – w których byliśmy i które polecamy naszym koleżankom i kolegom”

 

Uczestnictwo w tym programie:

 • pozwoliło naszym uczniom na przeżywanie historii kraju poprzez zwiedzanie
 • rozwinęło dziecięcą wrażliwość na historię, kulturę oraz ojczystą przyrodę
 • pozytywnie wpłynęło na nabycie umiejętności współdziałania społecznego
 • pozwoliło na porównanie tradycji i kultury własnego regionu z innymi regionami
 • wzmocniło u uczniów poczucie własnej wartości
 • było motywacja do poszerzania wiedzy geograficznej, historycznej i przyrodniczej
Prace na konkurs makiety: "średniowieczny gród obronny"
Pod Wzgórzem Wawelskim
Na Wawelu
Starówkla w Warszawie
Relikwie Św. Wojciecha w Katedrze Gnieźnieńskiej
Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego***