Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Projekt UKS NIKE Bojanów pt. "Aby innych zapalać, samemu trzeba płonąć"

 

STAL MIELEC - AZS POLITECHNIKA RADOMSKA KOLPORTER KIELCE - GKS BOT BEŁCHATÓW RESOVIA RZESZÓW - MLEKPOL OLSZTYN
WISŁA KRAKÓW - ZAGŁĘBIE LUBIN SIARKA TARNOBRZEG - MISPOL ŻUBRY BIAŁYSTOK TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR BOGINI ZWYCIĘSTWA NIKE
OBÓZ SPORTOWY PODSUMOWANIE PROJEKTU PISALI O NAS
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

 

 

W okresie 11.10.2007 - 31.12.2007 działający przy naszej szkole UKS Nike wziął udział w projekcie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym" współfinansowanym ze środków otrzymanych od Ministerstwa Płacy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Społecznych.

Tytuł projektu: "Aby innych zapalać, samemu trzeba płonąć".

Założeniem przedsięwzięcia jest zaszczepienie u młodzieży "bakcyla sportowego", co wpłynie pozytywnie na aktywizację środowiska lokalnego na rzecz uprawiania sportu i organizacji imprez sportowych w naszej małej miejscowości.

 

Jako cele projektu można wymienić:

 • ożywienie zainteresowania kulturą fizyczną i sportem, jak również turystyką, poprzez udział w widowiskach sportowych w różnych miastach
 • zaangażowanie dzieci i młodzieży w realizację różnych form aktywności ruchowej w swoim środowisku lokalnym
 • nawiązywanie przyjaźni i kontaktów międzyosobowych w grupie osób uczestniczących w projekcie
 • danie szansy młodzieży ze środowiska wiejskiego uczestniczenia w dużych imprezach masowych
 • możliwość wyjazdu na obóz sportowy młodzieży z rodzin o słabym statucie materialnym
 • poprawę kondycji młodych ludzi w dążeniu do zdrowego stylu życia
 • profilaktyka uzależnień poprzez zapełnienie czasu wolnego i zaangażowanie w czynne uprawianie sportu

Do oczekiwanych rezultatów projektu zaliczamy:

 • uczestnictwo w formach aktywności fizycznej (obóz sportowy) będzie pomocne w eliminowaniu z życia młodzieży nałogów i zachowań o charakterze patologicznym takich jak alkoholizm, palenie tytoniu czy chuligaństwo;
 • promocja aktywności ruchowej w społeczeństwie lokalnym, poprzez podglądnie prawdziwych sportowców, którzy mogą być dobrym przykładem dla młodych ludzi;
 • potępianie pseudokibicowania i chamstwa stadionowego;
 • wyłonienie lokalnych animatorów sportu, którzy przyczynią się do rozwoju sportu w naszej miejscowości;
 • uświadomienie rodzicom pozytywnego wpływu z udziałem dzieci w zajęciach sportowo-rekreacyjnych;
 • uświadamianie rodzicom i dzieciom złych skutków z niedoboru wysiłku fizycznego, co przyczynia się do eliminowania wielu schorzeń cywilizacyjnych;

Harmonogram projektu

Październik 2007

 

Działania dla koordynatora projektu i trenera:

  1. Promocja projektu (10 godz.)
  2. Zapoznanie zainteresowanych z harmonogramem działań projektu. (10 godz.)
  3. Zajęcia praktyczne i wyselekcjonowanie grupy wyjeżdżającej na obóz sportowy. (20 godz.)
  4. Badania lekarskie (5 godz.)
  5. Prace organizacyjne - rezerwacja miejsc noclegowych, środka transportu, biletów itp. (20 godz.)
  6. 11-31.10.2007 r. - ciągła praca z grupą młodzieży i wdrażanie przedsięwzięć w działalność szkoły. (10 godz. z grupą ok. 40 osób)

 

Listopad 2007

  1. 01-30.11.2007 r. - Praca z grupą w ramach zajęć UKS. Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku lokalnym. (10 godz. z grupą ok. 40 osób)
  2. 9.11.2007 r. - odprawa przed wyjazdem na obóz sportowy. (3 godz)
  3. 10-17.11.2007 r. - Wyjazd na obóz sportowy do ZAKOPANEGO (dla 15 osób w wieku 13-16 lat + 2 trenerów opiekunów)

W tym:

  • 9 treningów praktycznych na boisku;
  • 5 zajęć teoretycznych (metodyczno taktyczne);
  • 2 mecze sparingowe; zajęcia rekreacyjne (gry planszowe i zręcznościowe, ognisko, dyskoteki, spacer po mieście i zwiedzanie miasta i okolic itp.),
  • Zajęcia podsumowujące obóz.

  4. 22.11.2007 r. - zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży rocznik 1991 i młodsi (w razie złej aury turniej halowy) O PUCHAR BOGINI ZWYCIĘSTWA NIKE.

  Turniej dla co najmniej 5 drużyn (60-70 uczestników) .

  5. 24.11.2007 r. - wyjazd do Mielca na mecz I ligi piłki ręcznej STAL MIELEC - AZS POLITECHNIKA RADOMSKA (1 dzień dla 35 osób + 6 opiekunów)>

  • Przed meczem zwiedzanie miasta.
  • Pomeczowa analiza meczu.

Grudzień 2007

  1. 01-30.12.2007 r. - Praca z grupą w ramach zajęć UKS. Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku lokalnym. (10 godz. z grupą ok. 40 osób)
  2. 1.12.2007 r. - wyjazd do Kielc na mecz ekstraklasy piłki nożnej KORONA KOLPORTER KIELCE - GKS BOT BEŁCHATÓW. (1 dzień dla 18 osób w wieku 13-16 lat + 3 opiekunów).

  • Przed meczem zwiedzanie miasta.
  • Pomeczowa analiza meczu.

  3. 5.12.2007 r. - Wyjazd do Rzeszowa na mecz ekstraklasy piłki siatkowej RESOVIA RZESZÓW - MLEKPOL OLSZTYN (1 dzień dla 35 osób w wieku 13-16 lat + 6 opiekunów).

  • Przed meczem zwiedzanie miasta.
  • Pomeczowa analiza meczu.

  4. 8.12.2007 r. - wyjazd do Krakowa na mecz ekstraklasy piłki nożnej WISŁA KRAKÓW - ZAGŁĘBIE LUBIN (1 dzień dla 35 osób w wieku 13-16 lat + 6 opiekunów).

  • Przed meczem zwiedzanie miasta.
  • Pomeczowa analiza meczu.

  5. 19.12.2007 r. - Wyjazd do Tarnobrzegu na mecz I ligi piłki koszykowej SIARKA TARNOBRZEG - MISPOL ŻUBRY BIAŁYSTOK (1 dzień dla 35 osób w wieku 13-16 lat + 6 opiekunów).

  • Pomeczowa analiza meczu.

  6. 01- 20.12.2007 r. - Podsumowanie i ewaluacja realizowanego projektu. (10 godz. x 5 osób)

  • Tworzenie rzeczowych produktów końcowych (wydanie okazjonalnego kalendarza, przygotowanie prezentacji multimedialnych przez uczestników projektu, przygotowanie sprawozdań i raportów)
  • Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczestników
  • Podsumowanie i wnioski

  7. Zorganizowanie dla przedstawicieli społeczności lokalnej konferencji podsumowującej udział w projekcie. (5 godz. x 3 osoby)

  • Prezentacja multimedialna
  • Umieszczenie sprawozdania w Internecie i w lokalnej prasie
  • Zaprezentowanie dokonań na sesji Rady Gminy