W okresie od 20 listopada 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. nasza szkoła bierze  udział w III Ogólnopolskim konkursie organizowanym dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymują tytuł Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe

Ratownicy w szkole