Regulamin dożywiania

Opłatę za obiady uczniów PSP w Bojanowie  dokonujemy z góry do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wyliczeń pracownika stołówki.

Należność wpłacamy na konto:

Nazwa i adres odbiorcy wpłaty: Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach

Numer rachunku: 93 9430 1016 2003 4012 2000 0001 w NBS O/Bojanów

Tytuł wpłaty: obiady za miesiąc - imię i nazwisko ucznia, SP Bojanów (np. obiady za wrzesień - Jan Kowalski, SP Bojanów)

Od dnia 1 lutego 2023 roku organ prowadzący ustalił nowe stawki za
posiłki w szkołach i przedszkolach w wysokości:
1) dla przedszkolaka:
a) śniadanie - 2,50 zł,
b) obiad dwudaniowy - 6,00 zł
c) podwieczorek - 1,50 zł
2) dla ucznia szkoły podstawowej - obiad - 6,00 zł.

 

 

Przerwa obiadowa dla  uczniów klas 4-5:

od 10:35 do 10:55

  

Przerwa obiadowa dla uczniów klas 6-8:

od 11:35 do 11:55