Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

W okresie od 20 listopada 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. nasza szkoła bierze  udział w III Ogólnopolskim konkursie organizowanym dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 

 

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymują tytuł Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe

 

 ***

          Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 20.11.2013 r. do 31.05.2014 r.  wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. Szczegółowe informacje o realizacji konkursu znajdują się w sprawozdaniu (kliknij tutaj).

 

 Realizacja zadań:

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

„ Pomagając – sam możesz poczuć się bezpieczniej. Kształtowanie postaw empatii i bezinteresowności wśród młodzieży.”

 

„(...) Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu. Jest to bez mała «prawo istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.”
Jan Paweł II

 

        Tematem, który wybrałyśmy do realizacji 10 zadania jest zagadnienie szczególnie dla nas ważne. Również dla naszej społeczności szkolnej jest wyjątkowe, gdyż każdy może dołożyć do jego realizacji swoją cegiełkę. Mowa tu o wolontariacie, który działa na terenie naszej szkoły.

        W dzisiejszych czasach bezinteresowna pomoc nie jest popularna wśród młodzieży. Tym bardziej jesteśmy dumni, że w naszej szkole znaleźli się ludzie, którzy stworzyli prężnie działającą grupę wolontariuszy. Wolontariat w tym przypadku to nie tylko nazwa, ale przede wszystkim działanie. Uczniowie gimnazjum z dużym entuzjazmem i na miarę swoich możliwości, wymyślają i realizują różne akcje mające na celu niesienie pomocy potrzebującym.
Opiekunem wolontariuszy jest pani Agnieszka Kowal – nauczycielka języka niemieckiego oraz wychowawca jednej z klas gimnazjum. Osoby wspierające wolontariuszy to Renata Piróg – opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Ewelina Kotwica – pedagog szkolny.

      Temat może wydać się dość nietypowy w odniesieniu do bezpieczeństwa w ogólnym pojęciu, niemniej jednak uważamy, że bezpieczeństwo emocjonalne jest równie ważne, jak bezpieczeństwo fizyczne.
Główny nacisk w tym temacie położony jest na to, że pomagając innym – będącym w potrzebie – wierzymy, iż my też będziemy mogli liczyć na pomoc drugiego człowieka.

       Szkolny Klub Wolontariusza w naszej szkole został założony w kwietniu 2013 r. przez panią Agnieszkę Kowal. Skupia on młodzież obdarzoną wrażliwością na potrzeby innych, która świadomie i dobrowolnie włącza się w działalność dobroczynną.

Główne założenia klubu :
1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
2. Kształtowanie postaw prospołecznych.
3. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
4. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
5. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
6. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
7. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
8. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
10. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
11 Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.
12. Rozwijanie zainteresowań.
Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania, chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.
Poniżej przedstawimy działania naszych wolontariuszy.

Zbieramy nakrętki dla Oli

       W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowaliśmy - wzorem lat poprzednich - w naszej szkole akcję, która polega na zbiórce plastikowych nakrętek (po  sokach, napojach, nabiale, środkach chemicznych itp.) . Nakrętki w tym roku były zbierane dla małej Oli ze Stalowej Woli, która jest chora i wymaga rehabilitacji.

 

 

        Akcja spotkała się  z bardzo dużym odzewem ze strony uczniów Zespołu Szkół w Bojanowie. Stało się tak za sprawą wolontariuszy, którzy rozgłaszali, rozwieszali plakaty i na bieżąco przypominali swoim kolegom o zbieraniu nakrętek. Udało nam się zebrać  bardzo dużą ilość nakrętek – około 10 worków - które osobiście odebrał dziadek Oli, wyrażając swoją wdzięczność za zrozumienie  i zaangażowanie uczniów. Akcja ta jest świetnym przykładem na to, że niewielkim kosztem można pomóc drugiemu człowiekowi. Ponadto przedsięwzięcie to uczy nas solidarności i tego, że w „grupie jest siła”.

Akcja „Znaczek”

        Kolejną akcją w naszej szkole była akcja, polegająca na zbieraniu znaczków pocztowych na cele charytatywne. Akcja rozpoczęła się w listopadzie i trwać będzie do końca roku. Działanie to wymaga od naszej młodzieży dużego zaangażowania, ponieważ standardowy list nie jest czymś tak popularny jak kiedyś. Jednak mimo wszystko możemy liczyć na ofiarność naszych uczniów.

 

„Całusy na Dzień Chłopaka”

       Z okazji Dnia Chłopaka nasze wolontariuszki przygotowały słodkie całusy, które miały być prezentem dla chłopców, jednak dziewczyna, która chciała obdarować kolegę „całusem” – musiała go wcześniej kupić. A pieniądze zebrane zostały przeznaczone na cel charytatywny.

 

 

Wkręć się w pomaganie! – to kolejna z akcji, którą propagował Szkolny Klub Wolontariatu. Młodzież zachęcała do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji jaką jest "Góra Grosza". Zebraliśmy łącznie kwotę: 1266,88 zł.
Celem akcji Góra Grosza było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych oraz dla kwalifikowanych rodzin zastępczych. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wszystkie klasy bardzo chętnie wzięły udział w akcji, gratulowaliśmy szczególnie klasie V, która zebrała największa sumę pieniędzy 246,50 zł i otrzymała w nagrodę słodycze.

 

 

       Mikołajki dla dzieci z Domu Dziecka! – przed Świętami Bożego Narodzenia – kolejny już raz – przeprowadziliśmy zbiórkę słodyczy, przyborów szkolnych, produktów spożywczych, chemicznych i kosmetycznych dla dzieci w Domu Dziecka im. Św. Ojca Alberta w Stalowej Woli.

 

 

 

        Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i wolontariatu wraz z opiekunami, wybrali się do wyżej wymienionej placówki w celu przekazania produktów, jakie zostały zgromadzone podczas akcji charytatywnej.

 

 

        Tak w oczach naszych uczniów wyglądała wizyta w Domu Dziecka:
Wyjazd rozpoczął się o godzinie 9.00, kiedy to zapakowaliśmy produkty do busa, który dzięki życzliwości pracowników opieki społecznej zawiózł nas na miejsce. Kiedy opuściliśmy samochód naszym oczom okazał się spory, ładnie wyglądający, dwupiętrowy budynek.
Po wejściu zostaliśmy zaproszeni do pokoju. Czekał tam na nas słodki poczęstunek i gorąca herbatka. Razem z Panią pedagog usiedliśmy do stołu. Opowiedziała nam ona o placówce. Dowiedzieliśmy się wiele o ośrodku, jego funkcjonowaniu i zwyczajach tam panujących. Mogliśmy zobaczyć jak mieszkają i żyją dzieci tu przebywające.
       Na końcu obejrzeliśmy podwórko, na którym znajdowały się plac zabaw oraz boisko do gry w piłkę . Po zrobieniu kilku zdjęć z Panią opiekun, ruszaliśmy w drogę powrotną opuszczając ochronkę z postanowieniem, że jeszcze to miejsce odwiedzimy.

 

 

         Następna akcja, która odbyła się na terenie naszej szkoły to KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH wykonanych samodzielnie przez wolontariuszy. Cel jak zawsze  charytatywny. Ozdoby wykonane były z gipsu i ręcznie pomalowane. Mimo, że było ich całkiem sporo, rozeszły się jak „świeże bułeczki”.

 


    

 

Akcja „Pączek”
To kolejna słodka akcja zorganizowana przez nasze „złote serca”. W tłusty czwartek wolontariusze wystawili „stragan” z tradycyjnymi, pysznymi pączkami oraz chrustem własnego wypieku. Kolejki były ogromne i niestety zadziałała zasada „kto pierwszy, ten lepszy” i niektórzy musieli obejść się smakiem, albo liczyć na łaskawość tych, którym udało się kupić łakocie. Zebrane fundusze zasiliły konto akcji charytatywnej.

 

 

 Kiermasz wielkanocny!
       Po tym jak poprzedni kiermasz cieszył się tak wielką popularnością, nasi wolontariusze wraz z harcerzami podjęli kolejne wyzwanie i przygotowali przepiękne ozdoby wielkanocne. Tym razem nie ograniczyli się do sprzedaży tylko na terenie szkoły, ale „wypłynęli na szersze wody” i sprzedawali wytwory swoich rąk przed kaplicą w Bojanowie po niedzielnej mszy.

 

 

Odwiedziny u Seniorów
        Przed Świętami Wielkanocnymi wolontariusze z naszej szkoły wraz z opiekunami i we współpracy z panią Marią Stanisławską - kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie wybrali się z wizytą do osób samotnych i starszych z naszej gminy. Celem wizyty były odwiedziny połączone z chwilą rozmowy, złożeniem życzeń i obdarowaniem stroikiem wielkanocnym. Wolontariusze zostali bardzo miło i sympatycznie przyjęci przez osoby starsze, które mogły przez chwilę zapomnieć o swojej samotności, podzielić się historiami ze swojego życia, doświadczeniami „jak to było kiedyś”, ale także bolączkami i troskami dnia codziennego. Młodzież była bardzo poruszona i wzruszona tymi odwiedzinami, które skłoniły do refleksji. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie była to ich ostatnia wizyta u seniorów.

 

 

        Podczas realizacji projektu edukacyjnego pt.: HUMANISTYCZNA INWAZJA  odbyła się kolejna akcja  pod kryptonimem „ciastkomat”, gdzie za symboliczną złotówkę można było kupić „patriotyczne ciastko” . Słodkie pyszności były dziełem naszych uczniów, a pieniądze ze sprzedaży słodkości zostały przeznaczone na jedną z licznie przeprowadzanych w naszej szkole akcji charytatywnych.

 

 

Wolontariusze listy piszą!
        Już po raz drugi jako szkoła wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji pisania listów do chorych dzieci z "Marzycielskiej poczty". Spotkania te przynoszą naszym wolontariuszom wiele radości, mamy nadzieję, że powstałe kartki i listy wywołały również uśmiechy na buziach chorych dzieci.

 

 

        Z okazji Dnia Matki  wolontariusze zorganizowali kiermasz charytatywny, gdzie sprzedawali własnoręcznie wykonaną biżuterię dla mam. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany dla potrzebującego Kacperka Serafina z Majdanu Królewskiego.

 

 

  

 

        Mimo, że zbliża się koniec roku szkolnego, my nie kończymy swojej działalności i już w najbliższej przyszłości – z okazji Dnia Dziecka – planujemy kiermasz z tej właśnie okazji.

        Mamy nadzieję, że wybrany przez nas temat jest uzasadniony i wystarczająco udokumentowałyśmy go poprzez nasze akcje.

 

Odpowiedzialne za wykonanie zadania: Agnieszka Kowal, Ewelina Kotwica i Renata Piróg.

 

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tema

        Pierwszym etapem realizacji tego zadania było przeprowadzenie przez wychowawców klas konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. . Celem tych zajęć było uświadomienie młodzieży potrzeby przestrzegania prawa oraz rozwijanie umiejętności przewidywania skutków i następstw łamania prawa.

        Zajęcia rozpoczęły się od wspólnego zdefiniowania pojęcia - prawo. Dalsza część lekcji związana była z określeniem w jakich sytuacjach zachodzi konieczność przestrzegania prawa. Przy tej okazji zostały przypomniane dokumenty zawierające prawa i obowiązki ucznia : Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Konwencja Praw Dziecka i in.

       Kolejnym etapem zajęć była praca w grupach, gdzie uczniowie pracowali nad przygotowaniem metaplanu odnoszącego się do tematu lekcji. Następnie uczniowie podjęli dyskusję na temat rzeczywistego stanu przestrzegania przez uczniów praw i obowiązków oraz sposobów poprawienia tego stanu.

Przedstawiając sytuację „Jak jest?” podawali następujące odpowiedzi:
- wulgaryzmy
- niepodporządkowywanie się obowiązującym prawom i regułom
- oszukiwanie, kłamanie
- wagary
- niszczenie cudzej własności
- przemoc

Przedstawiając sytuację „Jak powinno być?” podawali następujące odpowiedzi:
- przestrzeganie zasad kultury osobistej
- przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych
- budowanie dobrych relacji międzyludzkich
- asertywność w odniesieniu do namowy zażywania substancji uzależniających
- uczciwość, prawdomówność
- systematyczne uczęszczanie do szkoły

Na pytanie „Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?” zazwyczaj padały następujące odpowiedzi:
- presja grupy rówieśniczej
- bunt wieku dorastania
- brak samodyscypliny i asertywności
- uciekanie od odpowiedzialności
- „łatwa kasa”
- nieświadomość skutków swojego postępowania
- problemy osobiste

Wypracowano następujące wnioski:
- przynależność do pewnej społeczności wymaga przestrzegania obowiązujących w niej reguł
- brak przestrzegania prawa prowadzi do anarchii i utraty poczucia bezpieczeństwa
- nieprzestrzeganie prawa grozi konsekwencjami karnymi
- łatwiej przestrzegać prawa, kiedy wiemy co grozi za jego łamanie

        Uwieńczeniem zajęć było przypomnienie uczniom najważniejszych aktów prawnych oraz upewnienie się czy uczniowie rozumieją obowiązek przestrzegania prawa i konsekwencje jego łamania.

        Kolejną osobą, która zabrała głos w tym temacie był funkcjonariusz policji, który przybliżył uczniom tematykę związaną z odpowiedzialnością karną nieletnich. Starszy aspirant Andrzej Walczyna w przygotowanej prezentacji multimedialnej odniósł się do konkretnych artykułów Kodeksu Prawa Karnego i Cywilnego, które, uwzględniając kategorie wiekowe uczniów, informowały o ich odpowiedzialności cywilnej i prawnej. Podał autentyczne przykłady z własnej praktyki:
- młodocianego dilera narkotyków,
- wyłudzania pieniędzy od osób starszych „na wnuczka”
- kradzieży
- znieważania funkcjonariusza publicznego.

       Opowiedział jak od strony prawnej traktuje się osoby, które zajmują się rozprowadzaniem narkotyków wśród osób nieletnich oraz jakie są kary za posiadanie takich substancji. Uświadomił młodzieży gimnazjalnej, że fakt, iż są niepełnoletni nie zwalnia ich z odpowiedzialności za popełniane czyny.

 

 

        Pani Maria Stanisławska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie, która jest również kuratorem rodzinnym odniosła się do tego tematu głównie z pozycji kuratora. Przedstawiła etapy postępowania wobec nieletniego, który dopuścił się złamania prawa. Omówiła instytucje, które zajmują się egzekwowaniem prawa wobec nieletnich. Wymieniła tu między innymi: Ośrodek Opieki Społecznej, Policję, Sąd Rodzinny dla Nieletnich, Sąd Powszechny, Kurator, Pogotowie Opiekuńcze, Zakład Poprawczy, Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy.
Pani kurator obrazowo przedstawiła konkretne przypadki niepełnoletnich, którzy znaleźli się pod opieką kuratora i przestrzegała przed lekkomyślnym postępowaniem.

        Spotkanie z Panią Marią Stanisławską cieszyło się zainteresowaniem ze strony młodzieży. Uczniowie mieli możliwość poznania sytuacji, które coraz częściej pojawiają się w ich najbliższym otoczeniu. W związku z tym pojawiły się pytania ze strony uczniów o kwestie prawne w przypadku konkretnych zachowań.

 

 

 

Odpowiedzialne za wykonanie zadania: Ewelina Kotwica i Renata Piróg, wychowawcy klas.

Więcej artykułów…