„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Bojanowie

W tym roku już po raz kolejny nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. W naszej szkole działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w sieci podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym, kiedy to obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku obchodziliśmy 11 lutego. W ramach obchodów DBI 2020 na terenie szkoły miały miejsce różne inicjatywy, w których udział wzięła cała społeczność szkolna.

Szkolne obchody DBI w tym roku były realizowane poprzez wykonanie różnorodnych zadań. Przygotowano tematyczną gazetkę ścienną na korytarzu szkolnym oraz broszurę na stronie internetowej szkoły dotyczącą bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Psycholog i pedagog szkolny przeprowadził w klasach zajęcia psychoedukacyjne oraz pogadanki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie dotyczące rozpowszechniania swoich zdjęć, zawierania znajomości w sieci, podawania swoich danych, itp. Uczniowie na zajęciach informatyki wykonywali prezentacje multimedialne dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci, które prezentowali na tle klasy.
Podejmowane przez nas działania pozwoliły osiągnąć zamierzone cele, tj. uświadomiły uczniom zagrożenia czyhające na nich w Internecie oraz przybliżyły kwestie dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.