Projekty zewnętrzne ZS

Podsumowanie projektu edukacyjnego "MOJEDANE, MOJASPRAWA"
Podsumowanie projektu edukacyjnego "Czuwa nad nami, inspiruje i prowadzi"
„Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń”
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Projekt UKS NIKE Bojanów pt. "Aby innych zapalać, samemu trzeba płonąć"
Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - „Zataczać coraz większe kręgi – Śladami Lecha, Czecha i Rusa”
„Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”.
Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE
Europejski Fundusz Społeczny - "Pracownie komputerowe dla szkół - edycja 2006"
Europejski Fundusz Społeczny - "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych"
Program edukacyjny dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - „Smak zdrowia”
Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” - „Tu jest moje miejsce”
Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” - „Uwierz w siebie” Gminne Centrum Wspomagania Dzieci w Rozwoju”
Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży - „ Młodzi Łęgowianie działają, tańczą i śpiewają”
Szkoła Promująca Zdrowie - PSP w Bojanowie 2005r.
Socrates Comenius - Sprawozdanie
Socrates Comenius - Wizyta we Włoszech 5-13 lutego 2006
Socrates Comenius - Wizyta we Francji 27 listopada - 4 grudnia 2005
Socrates Comenius - Wizyta w Polsce 15 - 22 maja 2005
Sokrates Comenius - Wizyta we Włoszech 2005
Socrates Comenius - Wizyta we Francji 13 - 21.11 2004r
Socrates Comenius - Wizyta w Polsce 24 - 28 maja 2004
Socrates Comenius - Wizyta we Włoszech 15 - 23 luty 2004
Socrates Comenius - Wizyta we Francji 17 - 22 listopad 2003
Socrates Comenius - 8 - 12 November 2003 Comenius Week
Program "Działaj Lokalnie" 2005/2006 - Ogródek ziołowo-rekreacyjny
Europejski Fundusz Społeczny