Uczniowski Klub Sportowy "Nike"

 

1. Nazwa stowarzyszenia: Uczniowski Klub Sportowy "Nike"

2. Siedziba stowarzyszenia: Publiczne Gimnazjum Nr 1, 37-433 Bojanów ul. Parkowa 11

3. Data utworzenia stowarzyszenia: 07.12.1998 rok

4. Numer w ewidencji: 8 (z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez

Starostę Stalowowolskiego)

5. Teren działania: teren gminy Bojanów

6.Cele stowarzyszenia:

 

  • rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej;
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej;
  • integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania;

7.Skład Zarządu:

 

  • Zbigniew Glica - Prezes Zarządu
  • Robert Kobylarz - Sekretarz
  • Weber Tomasz - Członek