Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Zespole Szkół w Bojanowie

1. Nauczyciel-bibliotekarz: mgr Sebastian Pietras, mgr Alicja Sadecka.

2. Godziny pracy:

Dzień tygodnia

mgr Sebastian Pietras

mgr Alicja Sadecka

Poniedziałek

______

 

______

Wtorek

______

 

______ 

 

Środa

         13:30 - 14:30

 

12:30 - 14:30

Czwartek

9:30 - 12:30

 

______ 

Piątek

______

 

12:00 - 14:00

3. Oferta:

- wypożyczenia ciekawych książek z bogatego zbioru,

- korzystanie z czytelni (czasopisma dziecięce i młodzieżowe, albumy, itp.)

- ICIM

 

Obecnie księgozbiór biblioteki  liczy ok.7500  woluminów i jest bieżąco uzupełniany, ponadto posiadamy filmy (lektury) na kasetach video oraz na płytach DVD, a także   programy multimedialne. 
W księgozbiorze podręcznym jest wiele czasopism dla uczniów i nauczycieli

( Victor Gimnazjalista, Młody Technik, Internet, National Geographic , Poznaj świat, Aura, Biologia w szkole, Wiadomości historyczne ).

W bibliotece mieści się też Internetowe Centrum Edukacji Multimedialnej . Centrum jest także wyposażone w drukarkę laserową oraz skaner. ICIM rozwija zainteresowania  uczniów, przygotowuje do twórczego myślenia a także wspiera nauczycieli  i uczniów w procesie dydaktycznym.

Nasza biblioteka stwarza czytelnikowi nowoczesne i atrakcyjne warunki zdobywania wiedzy.