Regulamin dożywiania

Opłatę za obiady uczniów PSP w Bojanowie  dokonujemy z góry do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wyliczeń pracownika stołówki.

Należność wpłacamy na konto:

Nazwa i adres odbiorcy wpłaty: Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach

Numer rachunku: 93 9430 1016 2003 4012 2000 0001 w NBS O/Bojanów

Tytuł wpłaty: obiady za miesiąc - imię i nazwisko ucznia, SP Bojanów (np. obiady za wrzesień - Jan Kowalski, SP Bojanów)

 

 

Przerwa obiadowa dla  uczniów klas 4-5:

od 10:35 do 10:55

  

Przerwa obiadowa dla uczniów klas 6-8:

od 11:35 do 11:55