Wybory na opiekuna samorządu uczniowskiego - 6 października 2014 roku.

Uczniowie oddawali swoje głosy na jednego z 6 kandydatów.  W sumie oddano 100 głosów z czego dwa były nieważne.

Wyniki głosowania ukształtowały się następująco:

pan Paweł Jodłowski-28 głosów,

pan Grzegorz Musiał-23 głosy,

pani Ewa Makolus – 14 głosów,

pan Sebastian Pietras-14 głosów,

pani Beata Story- 12 głosów

pani Anna Marut-7 głosów.

Największą liczbę głosów, zdobył Pan Jodłowski, który tym samym został nowym opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

 

Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwała komisja w składzie:

Patryk Woś – przewodniczący SU

Dorota Burek – za-ca przewodniczącego SU

Renata Piróg – opiekun SU