Bojanów programuje z IT FOR SHE

W dniach 1-2 oraz 8-9 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Bojanowie odbywały się warsztaty informatyczne pt."Programowanie z Projektorem" w ramach programu społecznego „PROJEKTOR – wolontariat studencki”- "She for IT". Program ten miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży mieszkającej na terenach wiejskich i w małych miastach. Grupy studentów-wolontariuszy realizowały przygotowane przez siebie projekty edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania dzieci   i młodzieży w dziedzinie programowania. Uczniowie  programowali sygnalizację świetlną na zestawach BeCreo, budowali roboty z klocków Lego, wprawiali w ruch Ozoboty oraz poznawali środowisko programu Scratch. Zajęcia były bezpłatne, a młode informatyczki-wolontariuszki wierzą, że dzięki tej inicjatywie  mnóstwo młodych osób w Polsce ma szansę zainteresować się światem technologii. Nad  przebiegiem warsztatów czuwała pani Jolanta Szewc, która była szkolnym koordynatorem projektu i jednocześnie  inicjatorką przedsięwzięcia na terenie naszej gminy.

    Weekendowe warsztaty w PSP w Bojanowie rozbudziły kreatywność uczniów, zdolność logicznego myślenia i umiejętności twórczej pracy w zespole. Być może staną się inspiracją dla  młodych programistów i wpłyną na przyszłe wybory w podejmowanych kierunkach kształcenia czy planowaniu kariery zawodowej. Powszechnie  bowiem wiadomo, że programista to zawód przyszłości!