Akcja charytatywna

W dniu 18.11.2018r. kolejny już raz pośpieszyliśmy z pomocą podopiecznym Domu Dziecka p.n. ,,Ochronka” im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli. Społeczność szkolna od kilku miesięcy organizowała rożne akcje charytatywne, z których dochód w kwocie 1433,23 zł., został przeznaczony na zakup artykułów higienicznych, środków czystości oraz słodyczy dla dzieci.  Jak zawsze zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci. Po miłej rozmowie z pracownikami i zwiedzeniu placówki, wróciliśmy do naszej szkoły i naszych rodzin z przekonaniem, że zawsze warto pomagać innym, bo dobro  prędzej czy później do nas wróci.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze akcji, a w szczególności pani dyrektor opieki społecznej w Bojanowie p. Marii Stanisławskiej-Błądek za umożliwienie zorganizowania transportu. 

Szkolny Wolontariat