INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W okresie ferii zimowych 11-22.02.2019 r. w szkole realizowane będą zajęcia w ramach projektu ,,Szkoła na 5+ ‘’. Uczniowie zostali poinformowani przez nauczycieli o terminach poszczególnych zajęć i ich zakresie.

W związku z powyższym dla uczniów dojeżdżających zaplanowano dowóz.
Dowozy :
- 8.30 –wyjazd z Korabiny, potem Laski, Pietropole, Bojanów II

Powroty:
- godzina 12.00


z poważaniem
Dyrektor Szkoły