Wznowienie pracy stacjonarnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli

Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli, prosi o poinformowanie rodziców uczniów, że od 04.05.2020r. poradnia wznawia pracę stacjonarną.

W pierwszej kolejności będą wydawane opinie o odroczeniu, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Poradnia będzie przyjmować klientów w celu złożenia kompletnej dokumentacji pojedynczo, indywidualnie i po umówieniu się telefonicznym na konkretny dzień i godzinę.

Pani Dyrektor PPP prosi, aby przypomnieć rodzicom, że w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, klientów obowiązują podstawowe środki ostrożności (maseczki, rękawiczki), a także należy zgłaszać się do poradni z własnym długopisem.

Zainteresowani rodzice proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z poradnią.