Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?

        Realizując zadanie poprosiłyśmy panią psycholog Joannę Muchę, która pracuje w naszej szkole o przeprowadzenie konwersatoriów w klasach gimnazjalnych na temat „ Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”.

 

       Zajęcia odbywały się cyklicznie. Podczas tych zajęć pani psycholog wyjaśniała czym jest uzależnienie i jakie są jego fazy; kiedy można stwierdzić uzależnienie i gdzie szukać pomocy i wsparcia.
      Klasy pracowały w grupach, podejmując temat :” Tytoń, narkotyki, dopalacze – czy można się przed tym bronić?”, gdzie jedna szukała argumentów „za” a druga „przeciw”. We wszystkich klasach toczyły się ożywione dyskusje, gdyż okazuje się, że temat ten nie jest uczniom obcy. Na szczęście przeważały argumenty potwierdzające, że przed nałogami można się bronić. Niemnie jednak znalazła się grupa osób, która - z różnych przyczyn - opowiadała się za stosowaniem używek. Wyciągając wnioski z przeprowadzonych dyskusji pani psycholog naświetlała zagrożenia nałogami, omawiała ich zgubne skutki i ukazywała potrzebę walki z nałogami.

       Uczniowie wyrażali zadowolenie z faktu, iż tego rodzaju zajęcia się odbyły, gdyż jest to temat pozostający w sferze ich zainteresowań.

 

 

 

       Kolejnym gościem, który pomógł nam w realizacji zadania była pielęgniarka szkolna pani Rozalia Młynarczyk.

 

 

       Tematy które poruszała z uczniami dotyczyły profilaktyki uzależnień, a konkretnie:
- zagrożeń płynących z używania narkotyków, dopalaczy, tytoniu
- łatwość dostępu do środków psychoaktywnych, tytoniu
- skutków zażywania środków uzależniających
- źródeł pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych
       Pani pielęgniarka chcąc uzmysłowić młodzieży na co się narażają zażywając tego typu substancje, w profesjonalny sposób wykorzystując pomoce naukowe, omówiła skład substancji szkodliwych. Prowadząca, podsumowując zajęcia, wskazała instytucje, gdzie osoby uzależnione mogą szukać pomocy i wsparcia:
- psycholog, pedagog szkolny;
- terapia uzależnień;
- Ośrodki Zapobiegania i Leczenia Uzależnień;
- Poradnie Zdrowia Psychicznego i Uzależnień;
- Niebieska Linia.

        Podsumowaniem zajęć pani psycholog i pani pielęgniarki był ogłoszony konkurs na plakat o tematyce związanej z uzależnieniami. Wszystkie prace konkursowe były na wysokim poziomie, stąd wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami, a zwycięzcy otrzymali dodatkowo dyplomy. Wręczenie nagród odbyło się na forum szkoły podczas apelu. Poniżej prezentujemy najciekawsze prace:

 

       Ostatnim punktem w realizacji zadania była prelekcja starszego aspiranta Grzegorza Elżakowskiego, który omówił kwestię narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających, pojawiających się w środowiskach młodzieżowych. Opowiedział jak od strony prawnej traktuje się osoby, które zajmują się rozprowadzaniem narkotyków wśród osób nieletnich oraz jakie są kary za posiadanie takich substancji. Pan Grzegorz omówił też etapy uzależniania się od alkoholu i narkotyków. Uwieńczeniem pogadanki była prezentacja zdjęć pochodzących z archiwów policji, które ukazywały skutki uzależnień czy miejsca produkcji substancji zabronionych. Można było zauważyć, że wywarły one duże wrażenie na oglądających.

 

 Odpowiedzialne za wykonanie zadania: Ewelina Kotwica i Renata Piróg, Rozalia Młynarczyk, Joanna Mucha.