VI edycja Konkursu Językowego dla gimnazjalistów "Języki integrują"

        Reprezentanci naszego gimnazjum już po raz szósty wzięli udział w konkursie językowym „Języki integrują”. Tym razem przystąpiliśmy do zmagań z języka angielskiego. Co bardzo ważne, właśnie od bieżącej edycji ranga konkursu znacznie wzrosła ponieważ został on wpisany na listę konkursów kuratoryjnych. Zatem laureaci otrzymują wpisy za szczególne osiągnięcia na świadectwie a szkoła punkty do rankingu i z pewnością podniesienie prestiżu. Dotychczas w szranki stawało 5-6  przedstawicieli okolicznych miejscowości, tym razem liczba zapisanych to aż 11. (Ostatecznie jednak do zmagań przystąpiło 9- Stary Nart, Kamień, Wysoka Głogowska, Groble, Nowosielec, Rudnik nad Sanem, Jata, Jeżowe i Bojanów.)
        Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie a uczestnicy poddani zostali wielu różnorodnym próbom znajomości języka z zakresu gramatyki, umiejętności opisywania ilustracji, rozpoznawania postaci i miejsc związanych z krajami anglojęzycznymi czy odpowiadanie na pytania dotyczące obejrzanych prezentacji, gdzie za każdym razem ograniczone były ramy czasowe.
        Należy podkreślić, że całość konkursu łącznie z pytaniami i wyjaśnieniami odbyła się w języku angielskim. Tym bardziej rozpiera nas duma, że zajęliśmy I miejsce!!!
1.Bojanów  98 /103
2. Rudnik n/Sanem 92/103
3.Kamień  89 /103
Dokonali tego : Edyta Kata, Dariusz Cichoń i Bartek Sądej.
Gratulacje i wielkie wyrazy uznania!


Opiekun grupy i nauczyciel języka angielskiego: Paweł Jodłowski