ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ pt.„Jestem PROSUMENTem – produkuję, konsumuję i sprzedaję energię…”

        Bojanowska grupa pozytywnie zakręconych uczniów, Eko-Patrol wraz z opiekunem grupy, nauczycielem fizyki, Grzegorzem Musiałem z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Jerzego Popiełuszki przy Zespole Szkół w Bojanowie serdecznie zaprasza mieszkańców gminy i okolic na konferencję lokalną promującą energię ze źródeł odnawialnych, a w szczególności fotowoltaiki z podkreśleniem korzyści ekonomicznych i środowiskowych, która odbędzie się dn. 10.06.2016r o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie.

       W konferencji prowadzonej przez uczniów wezmą udział: władze lokalne, przedstawiciel Fundacji Banku Ochrony Środowiska - ekspert w dziedzinie dofinansowywania indywidualnych mikroinstalacji oraz przedstawiciel firmy OEM Solar - ekspert z dziedziny rozwiązań technicznych fotowoltaiki.

       Konferencja jest trzecim, ostatnim etapem ogólnopolskiego konkursu „Postaw na Słońce” organizowanego przez Fundację BOŚ, w którym biorą udział uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bojanowie. Głównym zadaniem tego etapu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez szkolny zespół konferencji lokalnych dla właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych nt. wykorzystania źródeł odnawialnych w codziennym życiu z przedstawieniem korzyści ekonomicznych i środowiskowych na przykładzie wybranych domów jednorodzinnych, dla których uczniowie dobrali mikroinstalacje fotowoltaiczne.

      W pierwszym etapie zadaniem uczniów było zdobycie wiedzy na temat źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych. Obliczenie zapotrzebowania energetycznego budynku szkolnego, w tym szkolnej sali komputerowej według aplikacji przygotowanej przez Organizatora oraz wynikających z tych wartości wysokości emisji CO2. Dobranie systemu ogniw fotowoltaicznych do wartości zużycia energii elektrycznej przez szkolną salę komputerową. Przedstawienie kalkulacji środowiskowej i rachunku ekonomicznego w odniesieniu do planowanej modernizacji oraz przeprowadzenie apelu szkolnego na temat energii, a w szczególności energii odnawialnej oraz przedstawienie wyników prac. W I etapie zajęliśmy IV miejsce z 64 zgłoszonych grup.

       W drugim etapie wybranie min. 5 domów jednorodzinnych, dla których dobrane zostaną systemy paneli fotowoltaicznych. Obliczenie zapotrzebowania energetycznego domów oraz wynikającej z tej wartości wysokości emisji CO2 według wskazanej aplikacji. Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz dobranie właściwych paneli fotowoltaicznych dla wybranych domów. Przedstawienie kalkulacji środowiskowej i rachunku ekonomicznego w odniesieniu do planowanej modernizacji. Przeprowadzenie apelu szkolnego na którym przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat zastosowania fotowoltaiki w praktyce tj.
- przedstawienia wyników prac dotyczących wyliczeń energetycznych,
- dobrania mikroinstalacji do konkretnych budynków,
- wyliczenia emisji CO2 i jej kompensacji środowiskowej,
- oszacowania oszczędności budżetowych z tytułu zastosowania systemu fotowoltaicznego do produkcji prądu. Spotkanie z właścicielami domów w celu zaprezentowania wyników analiz i obliczeń dokonanych przez zespół.

         Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, praktyczny wymiar finansowy (oszczędności dla budżetu domowego) jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

        Poznanie mechanizmu wytwarzania tej energii, jak również jej redystrybucji staje się ważnym tematem ekonomicznym dla młodego pokolenia. Z tego powodu, program upowszechniający wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii – jej pozyskiwania, jak również praktycznego wykorzystania – został skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.
Zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej jest działaniem ekologicznym. Tradycyjne metody produkcji energii wiążą się ze znaczną degradacją środowiska (wydobycie węgla, zanieczyszczenie powietrza, wód), natomiast pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Skład uczniowskiego zespołu Eko-Patrol: Kacper Kata, Hubert Kobylarz, Jakub Pawłowski, Paweł Pyra, Julia Sadecka, Bartłomiej Sądej, Sylwia Sudoł, Wiktoria Szot, Łukasz Szczęch, Michał Święty. Opiekun zespołu: Grzegorz Musiał.