„Jestem PROSUMENTem – produkuję, konsumuję i sprzedaję energię…”

        W dniu 10 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie uczniowie naszej szkoły przeprowadzili dla mieszkańców gminy  konferencję lokalną promującą energię ze źródeł odnawialnych, a w szczególności fotowoltaiki z podkreśleniem korzyści ekonomicznych i środowiskowych.
       Konferencja była trzecim, ostatnim etapem ogólnopolskiego konkursu „Postaw na Słońce” organizowanego przez Fundację BOŚ, w którym biorą udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bojanowie.

       Głównym zadaniem tego etapu było przygotowanie i przeprowadzenie przez szkolny zespół konferencji lokalnych dla właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych nt. wykorzystania źródeł odnawialnych w codziennym życiu z przedstawieniem korzyści ekonomicznych i środowiskowych na przykładzie wybranych domów jednorodzinnych, dla których uczniowie dobrali mikroinstalacje fotowoltaiczne.

       Mieszkańcy gminy mogli kierować pytania do zaproszonych ekspertów odnośnie rozwiązań technicznych  systemów fotowoltaicznych, jak również dofinansowania z Funduszu BOŚ do mikroinstalacji z programu „PROSUMENT”.
        W konferencji prowadzonej przez uczniów wzięli udział: Wójt Gminy Bojanów – Pan Sławomir Serafin, Z-ca Wójta – Pani Zofia Kruk, Radni Gminy Bojanów przedstawiciel Banku Ochrony Środowiska, Pani Marta Niemiec - ekspert w dziedzinie dofinansowywania indywidualnych mikroinstalacji oraz przedstawiciele firmy OEM Solar, Pan Seweryn Staśko, Dawid Moździerz- eksperci z dziedziny rozwiązań technicznych fotowoltaiki.
       Skład uczniowskiego zespołu Eko-Patrol: Kacper Kata, Hubert Kobylarz, Jakub Pawłowski, Paweł Pyra, Julia Sadecka, Bartłomiej Sądej, Sylwia Sudoł, Wiktoria Szot, Łukasz Szczęch, Michał Święty, Grzegorz Musiał - opiekun zespołu.