Spotkanie z policjantem

      Dnia 10.06.2016 r. odbyła się pogadanka profilaktyczna z udziałem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Bojanowie. Spotkanie prowadziła p. M. Kania dla uczniów szkoły podstawowej oraz p. G. Elżakowski dla uczniów gimnazjum. Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa, zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież podczas wakacji. Policjanci przypominali również uczniom o rozsądnym i bezpiecznym korzystaniu z Internetu, skutkach zażywania środków uzależniających (alkoholu, dopalaczy, narkotyków) oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.