Przedszkole w Bojanowie serdecznie zaprasza do udziału w III edycji Gminnego Konkursu Piosenki Przedszkolnej pt.:„ Na zdrowie”, który odbędzie się dn.28.05.2015r. o godzinie 09.30.

Patronat honorowy: Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Bojanów

 

  1. Organizator:

Przedszkole w Bojanowie, ul.Kolbuszowska 11, tel.15 807325

Osoba odpowiedzialna: Anna Kowal

 

  1. Cele konkursu:

- krzewienie wśród dzieci wrażliwości na muzykę,

- zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia,

- zainspirowanie uczestników do poszukiwania treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu,

- wyłanianie młodych talentów.

 

III. Zakres tematyczny:

Tematyka piosenek dotyczy szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, higieny osobistej, higieny jamy ustnej, bezpieczeństwa na drodze, bezpieczeństwa podczas wypoczynku itp.

 

  1. Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat;

2.W konkursie mogą brać udział soliści, a także duety wokalne;

3.Każdy solista (duet) prezentuje jeden utwór;

4.Z jednej placówki może brać udział max 5 dzieci;

5.Organizator udostępnia odtwarzacz cd;

6.Zgłoszenie zawierające:

- imię i nazwisko, wiek uczestnika

- adres przedszkola, telefon

- imię i nazwisko opiekuna

- repertuar (tytuł, autor )

należy dostarczyć do 20 maja 2015r. na adres organizatora.

 

  1. Oceny i nagrody:
  2. Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
  3. Przy ocenie będą brane pod uwagę: - dobór repertuaru, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.
  4. Nagrody przewidziane są dla laureatów I,II,III miejsca, dla pozostałych uczestników dyplomy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!!