VII edycja Gminnego Konkursu Piosenki Przedszkolnej

      Dnia 22 maja 2019 w Przedszkolu w Bojanowie odbyła się kolejna, siódma już edycja Gminnego Konkursu Piosenki Przedszkolnej, tym razem pod hasłem „Piosenka patriotyczna”. Honorowy patronat nad nim sprawuje Wójt Gminy Bojanów oraz Przewodniczący Rady Gminy Bojanów. Głównym celem konkursu było, jak co roku, propagowanie wśród dzieci twórczości wokalno- artystycznej oraz zachęcanie ich do prezentacji swoich umiejętności na scenie. Tegoroczna tematyka nawoływała do krzewienia u najmłodszych podstaw patriotycznych i wzbudzania w nich świadomości przynależności narodowej. Do konkursu przystąpiło 20 uczestników, uczęszczających do poszczególnych przedszkoli na terenie gminy Bojanów. Wszystkie utwory artystyczne zaprezentowane zostały na jednakowo wysokim poziomie, dlatego więc jednogłośnie wszystkim uczestnikom przyznano I miejsce. W nagrodę otrzymali oni pamiątkowe dyplomy , książki oraz słodycze.