OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

W tym roku szkolnym grupa ,TYGRYSKI’’ brała udział w IX edycji ogólnopolskiego programu ,,Uczymy dzieci programować’’, którego autorką jest Anna Świeć.
Uczyłyśmy się kodować na macie edukacyjnej.
Zabawy z matą wplatane były do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych treści.
Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania była dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą.
Jakie korzyści odniosły dzieci z zajęć ,,Kodowanie na dywanie?’’
-rozwijały logiczne algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, kreatywność
-Kształtowały umiejętność pracy w zespole, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań
-Rozwijały postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Za swoje zaangażowanie otrzymały dyplomiki udziału w IX edycji programu.