Realizacja programy "Ratujemy I Uczymy Ratować"

W roku szkolnego 2013/2014 w naszej szkole realizowany jest program  „Ratujemy i uczymy ratować”, który omawia dogłębnie zagadnienia takie, jak wypadek i udzielanie pierwszej pomocy oraz przygotowuje dzieci do właściwego zachowania w takich sytuacjach. Program jest realizowany  przez panią Stanisławę Szczęch i panią Stanisławę Siorek.

Zajęcia rozpoczynają się od obejrzenia krótkiego filmu o Doktorze Kręciołku, który tłumaczy dzieciom, jak należy postępować w czasie wypadku.

Po obejrzeniu filmu dzieci kolejno realizują  zagadnienia, o których mówił Doktor Kręciołek. I tak najpierw   sprawdzają, czy osoba poszkodowana jest przytomna i uczą się, jak zapewnić jej i sobie bezpieczeństwo w czasie udzielania pomocy.

Następnie uczą się, jak należy zawiadomić pogotowie o wypadku, co należy powiedzieć dyspozytorowi pogotowia. W tym celu dzieci dzwonią „ na niby” do dyspozytora pogotowia i informują o wypadku. Dzieci poznają numery telefonów alarmowych.

Kolejny etapem realizacji programu  jest nauka sprawdzania, czy osoba poszkodowana oddycha.

W tym celu uczą się zasady SŁYSZĘ – WIDZĘ – CZUJĘ:

- słyszę oddech swoim uchem,

- widzę, że klatka piersiowa się unosi,

- czuję wydychane powietrze na swoim policzku.

Dzieci  wykonują te czynność kolejno na swoim partnerze do ćwiczeń.

Gdy  potrafią już ocenić, czy ktoś oddycha przystępują do nauki układania człowieka w pozycji bocznej ustalonej. Każdy uczeń, jak poprzednio po  prezentacji nauczyciela wykonuję tę czynność w sposób praktyczny.

Bardzo ciekawą i interesującą częścią zajęć  jest wykonywanie oddechów ratowniczych i ucisków klatki piersiowej na fantomie. Czynność tą ćwiczy każdy uczestnik zajęć na specjalne przeznaczonym do tego fantomie przekazanym szkole przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.