Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym

14 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Stanach odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. 

W kategorii szkół podstawowych udział wzięły cztery szkoły z terenu gminy Bojanów:

PSP w Bojanowie - I miejsce (Dziadura Sandra, Michałczak Dawid, Sudoł Przemysław)
PSP w Gwoźdźcu - II miejsce
PSP w Stanach - III miejsce

PSP w Przyszowie-Zapuściu - IV miejsce

W kategorii szkół gimnazjalnych udział wzięły dwie szkoły:
PG w Bojanowie - I miejsce (Burek Dorota, Bartman Marcin, Pawłowski Wojciech)
PG w Stanach - II miejsce
Zwycięskie szkoły reprezentować będą Naszą Gminę w etapie powiatowy, który odbędzie się 26 marca 2014 roku w Stalowej Woli.