Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

26 marca 2014 r. na obiekcie MOSiR-u odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: 
1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
W kategorii szkół podstawowych Nasza Szkoła zajęła V miejsce w składzie:Dziadura Sandra, Kobylarz Aleksandra, Michałczak Dawid, Sudoł Przemysław. Podobne miejsce przypadło uczniom gimnazjum Naszej Szkoły w składzie: Burek Dorota, Bartman Marcin, Pawłowski Wojciech. Oprócz pisania testów nasi uczniowie mieli do pokonania rowerowy tor przeszkód oraz udzielanie zainspirowanej sytuacji pomocy przedmedycznej. Uczestnicy turnieju otrzymali nagrody w postaci toreb i plecaków sportowych, a zajęcie pierwszego miejsca dawało awans do finału wojewódzkiego.