Sprzątanie świata

    18 września 2015 roku, jak każdego roku nasza szkoła włączyła się do akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata – Polska 2015” pod hasłem „Wyprawa – poprawa”. Akcja miała na celu wyrobienie wśród uczniów postaw i zachowań proekologicznych, które w przyszłości powinny stać się stylem naszego życia. Ideą tej akcji jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań, początkiem których jest tworzenie odpadów, następnie selektywna zbiórka i na końcu recykling.

    Te akcje to zachęta do dbania o środowisko. Co roku dzięki takiej akcji zbierane są setki ton śmieci. Tak było i tym razem. Cała nasza szkoła włączyła się do sprzątania, począwszy od najmłodszych kl. I Szkoły Podstawowej do najstarszych czyli kl. III Publicznego Gimnazjum. Każda klasa miała do posprzątania swój wyznaczony teren. Uczniowie w pocie czoła (bo było bardzo gorąco) sprzątali z wielkim zaangażowaniem. Wszyscy spisali się na medal – klasy solidnie posprzątały swoje przypisane obszary. Efektem ich pracy były wypełnione po brzegi worki na śmieci. Jak się okazuje liczba śmieci nie maleje, wciąż na miejsce zebranych, wyrzucane są nowe! Wydaje nam się, iż rozwiązaniem tego problemu nie może być tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz zmiana naszych nawyków w codziennym życiu.

                                     My się tego uczymy !!!