Certyfikat udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Pierwszy Mail. Bezpieczeństwo w Internecie”

   

   

        Nasza Szkoła otrzymała Certyfikat udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Pierwszy Mail. Bezpieczeństwo w Internecie”
        Konkurs zorganizowany przez „Grupę Wirtualna Polska” w dniach 07.09.2015 r. - 31.12.2015 r. skierowany został do uczniów i nauczycieli informatyki szkół podstawowych klas IV – VI. Podczas trwania konkursu nasi uczniowie zapoznawali się z zasadami bezpiecznego korzystania z poczty e-mail, wzmacniania bezpieczeństwa dzieci w Internecie, ochrony danych osobowych.