Bicie rekordu z WOŚP

16 października  w ramach obchodu „Europejskiego Dnia Przywracania Serca” uczniowie klas I-III wzięli udział w próbie bicia rekordu z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Akcja polegała na prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Jej celem było zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W naszej szkole udział w akcji wzięło 54 uczestników, którzy przez 30 minut prezentowali swoje umiejętności ratowania ludzkiego życia. Do próby ustanowienia rekordu włączyli się uczniowie, wychowawcy i higienistka szkolna. Koordynatorem szkolnej akcji była p. Agnieszka Bajek.