14.X.2021 ŚWIĘTO SZKOŁY

Po rocznej przerwie społeczność naszej szkoły znów celebruje dzień oznaczony w naszym kalendarzu jako Święto Szkoły. Zgodnie z tradycją w tym dniu:
 uczniowie poznają i utrwalą prawdę o jej patronie bł. ks. Jerzym Popiełuszce
 pierwszoklasiści zaprezentują swoje umiejętności podczas pasowania na ucznia
 Samorząd Uczniowski przybliży historię Dnia Edukacji Narodowej w Polsce

 Poniżej przedstawiamy harmonogram obchodów Dnia Nauczyciela:
- 8.40 – zbiórka przed szkołą i przemarsz do kaplicy
- 9.00 – uroczysta Masza Święta
- 10.00 – obiad
- 10.20 – zbiórka na sali gimnastycznej
- 10.30 – uroczystość pasowania na ucznia
- 11.00 – krótka historia Dnia Edukacji Narodowej w Polsce
- 11.10 – „Czuwa nad nami, inspiruje i prowadzi” - projekt edukacyjny poświęcony sylwetce
patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki
- 11.45 – słowo od dyrektora
- 12.00 – odjazdy.

Przywóz uczniów pozostaje bez zmian.