Projekt „BOHATERON” – w naszej szkole!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
„BohateroON” został zrealizowany w naszej szkole i wzięli w nim udział wszyscy uczniowie z klas I-VIII. We wszystkich klasach zostały przeprowadzone lekcje i warsztaty. Pierwszoklasiści wykonali myszki, klasa druga tworzyła prace na temat „Ojczyzna to…” Klasa trzecia pokazała czym dzisiaj jest patriotyzm i zaprojektowała plakaty pod tym hasłem.
Uczniowie klas 4-6 wysłuchali słuchowiska i wykonali prace plastyczne: oryginalne laurki i kartki pocztowe, a klasy 7-8 stworzyły plakaty :”Powstanie warszawskie - przyczyny, przebieg i skutki”.
Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tej pięknej lekcji patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny, a nade wszystko wyrazić wielką wdzięczność naszym Powstańcom.