Idol jest wśród nas!

Dnia 21-go marca klasy IV-VIII witały długo wyczekiwaną wiosnę. Jak co roku zorganizowany został konkurs talentów pod hasłem ,,Idol jest wśród nas”, podczas którego uczniowie mieli możliwość prezentacji swoich talentów. Pośród nich zdecydowanie pojawili się nowi faworyci szkolnej społeczności!
Następnym punktem programu był konkurs wiedzy - ,,Kocham, Cię Polsko!” - inspirowany popularnym programem telewizyjnym. Przedstawiciele każdej klasy musieli wykazać się zwinnością, wiedzą i kreatywnością. Na koniec uczniowie pod opieką nauczycieli wybrali się dokonać aktu straszliwego – spalić ręcznie robione Marzanny! Raz, a dobrze pożegnaliśmy złą zimę.

Autor – Emilia Majchrzak