Socrates Comenius - Wizyta we Francji 17 - 22 listopad 2003


W dniach 17-22 listopada br. grupa nauczycieli z Gimnazjum w Krzeszowie i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bojanowie uczestniczyła w roboczej wizycie w Liceum Rolniczym w Vendome - Francja (Lycee d'Enseignement General et Technologique Agricole). Wizyta ta odbywała się w ramach projektu Unii Europejskiej Socrates - Comenius, który został stworzony, by promować współpracę i wymianę doświadczeń w dziedzinie edukacji. Program ten skierowany jest do odbiorców w różnym wieku: od przedszkoli do młodzieży dorosłej. Szkoły biorące udział w tego typu projektach wymieniają się swoimi doświadczeniami, co umożliwia sięganie do lepszych wzorów i unikanie błędów, które już zostały popełnione.

 

Delegacja Gimnazjów z Bojanowa i Krzeszowa na tle szkoły w Vendome - Francja


Dyrektorz współpracujących szkół: od lewej Luc Vignot dyrektor szkoły francuskiej,Zbigniew Glica dyrektor gimnazjum w Bojanowie, Mirosław Siek dyrektor gimnazjum w Krzeszowie, Vincenzo Ettari dyrektor szkoły włoskiej, Etienne Vivier wicedyrektor szkoły francuskiej koordynator projektu

 

Współpraca taka uświadamia młodym ludziom konieczność nauki języków obcych i potrzebę poznania innych kultur i narodów. Współpraca pomiędzy szkołami polskimi, francuską i włoską została nawiązana już w roku ubiegłym. W Czudcu k/Rzeszowa, odbyło się Seminarium Kontaktowe, w którym wzięło udział 15 gimnazjów z Podkarpacia oraz 18 przedstawicieli różnego typu szkół z państw Unii Europejskiej. To właśnie wtedy nawiązała się współpraca pomiędzy Gimnazjum w Bojanowie, Gimnazjum w Krzeszowie, Liceum Rolniczym w Vendome oraz Liceum Rolniczym w Capo D'Orlando na Sycylii we Włoszech. Wynikiem spotkania było określenie tematu wspólnego projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich i małych miasteczek. Będzie on wdrażany we wszystkich współpracujących szkołach przez kolejne trzy lata. Sam temat projektu jak i jego przebieg musiały być pozytywnie ocenione i przyjęte do realizacji przez Narodową Agencję Programu Socrates, gdyż program jest w całości finansowany ze środków UE. Aby przybliżyć uczniom, rodzicom i władzom gminnym samą ideę tej współpracy, zorganizowano w gimnazjach Tydzień Comeniusa. W trakcie jego trwania przybliżono kulturę francuską i włoską tak, by wszyscy mogli bliżej poznać państwa i szkoły współpracujące z nami. Nic jednak nie zbliża tak jak bezpośredni kontakt, toteż delegacje z obu szkół w składzie: dyr. Mirosław Siek, nauczyciele: Teresa Darmobit, Krystyna Boćko, Ludmiła Dobrosztan (Gimnazjum Krzeszów) oraz dyr. Zbigniew Glica i nauczyciele: Ewa Makolus, Anna Marut, Paweł Jodłowski (Gimnazjum w Bojanowie) udały się na tygodniową wizytę do Francji. Podczas bardzo pracowitego tygodnia w Vendome, nauczyciele brali udział w licznych warsztatach i seminariach, podczas których wymieniano się doświadczeniami, uwagami i spostrzeżeniami na temat pracy z uczniami. Zajęcia prowadzone były tak jak jest to przyjęte w szkolnictwie francuskim, czyli od godziny 9 do 19 z przerwą na obiad. W czasie zajęć warsztatowych delegacje prezentowały systemy edukacyjne istniejące w poszczególnych szkołach.Prowadzone były debaty nad wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Każda z delegacji przedstawiała w jaki sposób radzi sobie z niepowodzeniami szkolnymi, przygotowuje młodzież do podejmowania demokratycznych rozwiązań, poszanowania drugiej osoby i równości płci. Wymieniono doświadczenia, w jaki sposób szkoły pomagają swoim uczniom w określeniu przyszłego zawodu oraz odnalezienia się w życiu dorosłym. W szkole w Vendome istnieje sztab pracowników, których zadaniem jest pomoc młodzieży w orientacji zawodowej, zdecydować o wyborze przyszłego zawodu zgodnie ze swoimi uzdolnieniami i możliwościami. Prowadząc indywidualne rozmowy pomagają uczniom radzić sobie z trudnymi sytuacjami w szkole i poza nią. Uczeń nie jest pozostawiony sam sobie, ale może liczyć na pomoc pedagogiczną, psychologiczną i medyczną.

 

Zajęcia warsztatowe przedstawicieli współpracujących szkół

 


We Francji toczy się ogólnonarodowa debata o szkole i jej misji w społeczeństwie. Jest to próba odpowiedzi na pytanie : "Jakiego typu równości szans edukacyjnych oczekuje się od szkoły?" Szkoła w Vendome pojmuje to w ten sposób, że stwarza się warunki do rozwoju uczniom mającym trudności w nauce, by mogli wykazać się w praktyce np. przez stworzenie ogrodu ekologicznego (w którym wykorzystuje się tradycyjne, nie stosowane już, metody uprawy roślin). Ogród ten jest prawdziwą dumą szkoły i jego twórców, czyli uczniów, którzy przy tworzeniu ogrodu wykazali się nie tylko wiedzą, ale i umiejętnościami praktycznymi. Przyniosło to wymierny efekt - satysfakcja uczniów i nauczycieli oraz umocnienie poczucia własnej wartości tych pierwszych. Innym ciekawym pomysłem, godnym naśladowania w polskich szkołach, było zorganizowanie i wyemitowanie audycji radiowych w lokalnym radio. Dla uczniów była to nie tylko zabawa, lecz przede wszystkim ciężka praca: obsługa sprzętu, przygotowanie i nagrywanie audycji. Radio nadawało wiadomości od 7,00 do 22,00. W tym czasie przygotowywano oprawę muzyczną, serwis informacyjny, audycje dotyczące szkoły itp. Młodzież mogła wykazać się pomysłowością , poczuciem humoru, odpowiedzialnością za słowa wysyłane w eter i powierzony im sprzęt radiowy.
Liceum Rolnicze w Vendome posiada trzy szkoły filialne:
- Szkoła Zawodowa w Montoire, kształcąca przyszłych farmerów,
- Liceum Ogrodnicze w Blois, kształcące w zawodzie ogrodnika i projektanta ogrodów,
- Szkoła przygotowująca przyszłych winiarzy w Lamotte Beuvron.
Dzięki uprzejmości naszego koordynatora Etienna Vivier , mieliśmy możliwość zwiedzenia College w Vendome (odpowiednik polskiego gimnazjum). Kolejną atrakcją była wizyta w Liceum Hotelarskim i Gastronomicznym w Blois, gdzie zobaczyliśmy jak kształci się przyszłe kadry hotelarzy. W trakcie tej wizyty mogliśmy się przekonać, że termin "wyrównywanie szans" dla Francuzów znaczy nie całkiem to samo co dla Polaków. Nasze szkoły różnią się pod wieloma względami, ale w trakcie wielogodzinnych dyskusji doszliśmy do wniosku, że warto kontynuować współpracę, gdyż przynosi ona wiele dobrego dla wszystkich stron.

Włosi i Francuzi bardzo zainteresowali się naszymi metodami pracy z młodzieżą na zajęciach pozalekcyjnych, wychowaniem obywatelskim i patriotycznym oraz propagowaniem Małych Ojczyzn. Mimo napiętego programu zajęć, odbyliśmy wiele spotkań z przedstawicielami merostwa w Vendome i Areines. Przyjemnym zaskoczeniem był koktajl wydany z okazji naszej wizyty przez dyrektora całego kompleksu szkół rolniczych pana Luc Vignot. . Spotkaliśmy się z bardzo życzliwym przyjęciem zarówno ze strony naszych gospodarzy jak i mieszkańców tego uroczego miasta, jakim jest Vendome. Francja to kraj zamków nad Loarą , a więc i my musieliśmy zobaczyć przynajmniej jeden z nich. Przy okazji wizyty w szkołach w Blois, odbyliśmy krótką wycieczkę po królewskim zamku, mieszczącym się w tym mieście i poniekąd związanym z historią Polski, gdyż była to rezydencja polskiego króla elekcyjnego - Henryka III Walezjusza. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Paryż, ale była to niezwykle krótka wizyta - a szkoda.
Kolejny wyjazd czeka nas na Sycylię. Jakie doświadczenia przywieziemy z "ziemi włoskiej" do Polski? Zobaczymy, z pewnością warto będzie pojechać. W maju czeka nas rewizyta nauczycieli ze szkół we Włoszech i Francji, którzy przyjadą by bliżej przyjrzeć się polskiej szkole. W roku przyszłym w ślad za nauczycielami udadzą się uczniowie, już dzisiaj cieszymy się na te wizyty. Zachęcamy wszystkie szkoły, by brały udział w tego typu programach - naprawdę warto!

 

Wycieczka do Blois - jeden z zamków nad Loarą


Delegacje polskich szkół na tle wieży Eiffla

 

 

 

***