Socrates Comenius - Wizyta we Francji 13 - 21.11 2004r

Trwająca już drugi rok współpraca między gimnazjami w Krzeszowie i Bojanowie a liceami rolniczymi w Vendome (Francja) i w Capo D´Orlando(Włochy), w ramach programu edukacyjnego Sokrates - Comenius, zaowocowała pierwszą wymianą młodzieży. W dniach od 13.11. do 21.11.04 r. trzydziestoosobowa grupa uczniów i nauczycieli ze szkół polskich przebywała z roboczą wizytą w Liceum Rolniczym w Vendome (Francja).

Delegacja naszej szkoły na ulicach Vendome - Francja

Delegację z gimnazjum w Bojanowie reprezentowali nauczyciele - Katarzyna Dziadura, Anna Marut, Stanisława Siorek, Beata Story i Paweł Jodłowski a z gimnazjum w Krzeszowie: dyrektor Mirosław Siek i nauczyciele - Grażyna Zając, Agnieszka Fusiarz, Bernadetta Żołopa, Anna Jaśkowska-Czop. Każda szkoła wydelegowała również 10 uczniów (5 dziewczynek i 5 chłopców) dla których ten wyjazd był formą nagrody za dotychczasowe wyniki w nauce, osiągnięcia i postawę. Najważniejszym celem tej wizyty była praca nad projektem: " Stworzenie europejskiej sieci eko-delegatów". Pierwszy etap tego projektu zakłada powołanie eko-delegatów na terenie szkół partnerskich, a w dalszej perspektywie włączenie w realizację tego projektu innych placówek oświatowych z krajów Europy. W szkole w Vendome już od dwóch lat działają eko-delegaci. W czasie wspólnych trzydniowych warsztatów francuscy uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami w realizacji projektu-zaprezentowali jego cele, zadania i sposób powoływania eko-delegatów. Kim jest eko-delegat? Jest nim uczeń-ochotnik zaangażowany w podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, który swą postawą przyczynia się do uświadomienia innym uczniom celowości działań proekologicznych. Uczniowie ze szkoły francuskiej realizują liczne projekty związane z ekologią m.in. stworzyli ogród organiczny, w którym wykorzystują tradycyjne metody uprawy roślin, uczestniczą w projekcie "1000 czynności dla dobra planety", prowadzą selekcję odpadów, przeprowadzają akcje edukacyjne i szkolenia. Uczestnicy warsztatów zgodzili się, że idea powołania eko-delegatów zaktywizuje innych uczniów do działań ekologicznych podejmowanych na terenie szkoły i przyczyni się do odpowiedzialności za stan środowiska na terenie lokalnym. Zanieczyszczenie środowiska jest problemem światowym. Nasz projekt nie ma na celu podejmowania przedsięwzięć na jakąś bardzo dużą skalę. Taki plan miałby małą szansę realizacji. Projekt, który stworzyliśmy zakłada, że nawet niewielki wysiłek w postaci selekcji śmieci, oszczędzania energii elektrycznej przy zaangażowaniu wielu osób może dać wymierne efekty. - to stwierdzenie uczestnika warsztatów ucznia PG Nr1 w Bojanowie Kamila Lubocha. Opinia ta odzwierciedla jedną z głównych idei projektu - "myślimy globalnie działamy lokalnie". Projekt tworzenia europejskiej sieci eko-delegatów pozwala nie tylko realizować zagadnienia ekologiczne, ale łączy w sobie różne aspekty życia szkolnego - uczy obywatelskości, demokracji, odpowiedzialności, kreatywności, a także wykorzystywania różnych technik informatycznych. W trakcie tej wizyty uczniowie i nauczyciele wymienili się spostrzeżeniami na temat funkcjonowania samorządu uczniowskiego w partnerskich szkołach, uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego, biologii, agronomii, matematyki, fizyki, wychowania fizycznego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w laboratorium zwierzęcym, na których uczniowie poznawali techniki pracy laboratoryjnej na żywych zwierzętach. Każdy dzień obfitował w mnogość zdarzeń, które zbliżały młodzież do siebie. Wspólne posiłki w stołówce, mecz w piłkę ręczną rozegrany między reprezentacjami szkół, koncert szkolnego zespołu muzycznego, dyskoteka, wolne chwile spędzone w świetlicy integrowały młodzież coraz bardziej. Te bezpośrednie kontakty sprawiły, że różnice kulturowe, bariera językowa nie stanowią dla naszych uczniów przeszkody w nawiązywaniu nowych znajomości i przełamywaniu różnych stereotypów, a są doskonałą formą promocji naszego kraju. Ostanie dni pobytu to poznawanie uroków Francji - zwiedzanie Vendome, zamków nad Loarą w Amboise i niezwykle urokliwego zamku w Chambord (na terenie przyległego do zamku parku przeprowadzone zostały zajęcia terenowe dotyczące funkcjonowania ekosystemu leśnego tego obszaru), piwnic wina w Montrichard, a w drodze powrotnej - Wersal i oczywiście ... Paryż z tysiącem zabytków widzianych z wysokości wieży Eiffl´a i spacer znanymi ulicami. Te kilka listopadowych dni zapisze się na długo w pamięci uczniów PG Nr1 w Bojanowie. Na pewno będzie okazją do wielu miłych wspomnień i refleksji. Młodzi Europejczycy z Bojanowa mogli być w wielkiej Europie chociaż przez kilka dni. Ta wizyta przekonała jej uczestników, że młody obywatel Europy chcący znaleźć w niej należne miejsce, to człowiek znający dobrze języki obce, umiejący nawiązywać kontakty, sprawny intelektualnie, korzystający z technik informatycznych. Niech to spostrzeżenie będzie motywacją do nauki dla wszystkich chcących osiągnąć odpowiednią pozycję we wspólnocie europejskiej. Wizyta ta została całkowicie sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach grantu Komisji Europejskiej przeznaczonych na realizację programu edukacyjnego Sokrates - Comenius - "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miasteczek" - przez współpracujące ze sobą szkoły. Wyjazd tak dużej grupy osób był możliwy dzięki przychylności i zaangażowaniu dyrektora szkoły w Vendome - Etienna Viviera i oczywiście dzięki staraniom dyrektorów gimnazjów z Bojanowa - Zbigniewa Glicy i z Krzeszowa - Mirosława Sieka. Dalszym etapem współpracy partnerskich szkół będzie wizyta w lutym przyszłego roku delegacji nauczycieli z Polski i Francji w szkole włoskiej oraz rewizyta w maju przyszłego roku delegacji francuskiej i włoskiej w szkołach polskich.

Na tle zamku w Chambord - Francja

 

Delegacje współpracujących szkół w czasie zajęć warsztatowych


Zwiedzanie Wersalu


Panorama Paryża z wieży Eiffla

 

***