Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży” - „Uwierz w siebie” Gminne Centrum Wspomagania Dzieci w Rozwoju”

 

„Uwierz w siebie” Gminne Centrum Wspomagania Dzieci w Rozwoju”

Okres realizacji projektu: 1 czerwca – 15 grudnia 2006r.

Program był przeznaczony zarówno dla dzieci jak i rodziców z rodzin o bardzo niskim dochodzie. Umożliwił uczniom udział w życiu kulturalnym poprzez poznanie dziedzictwa kulturowego kraju – w tym celu zorganizowano następujące zajęcia wyjazdowe:

 

a.)    Zielona Szkoła w Bukowinie Tatrzańskiej – 5 dni

b.)    Wycieczka do Warszawy – 2 dni

c.)    Wyjazd do Teatru im S. Żeromskiego w Kielcach na musical „Ania a Zielonego Wzgórza”

d.)    Wycieczka do zamku w Łańcucie i klasztoru w Leżajsku

e.)    Wyjazd do kina w Rzeszowie na film „Sezon na misia”

W ramach tego projektu organizowano dodatkowe spotkania i zajęcia edukacyjne, zapewniano fachową pomoc w prawidłowym rozwoju dziecka dla dzieci od 3 lat, prowadzono zajęcia logopedyczne, utworzono i wyposażono gabinet logopedyczny w pomoce dydaktyczne – książki, gry i program komputerowy – „Logopedia”

Uczniowie rozwijali swoje talenty i zainteresowania  poprzez udział w zajęciach ogólnorozwojowych: ruch przy muzyce, gry i zabawy sprawnościowe, warsztaty teatralne.

Dodatkową atrakcja dla dzieci był cotygodniowy wyjazd na basen do Tarnobrzega.

Zrealizowany projekt w dużym stopniu przyczynił się do tego, że uczniowie biedni mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, w wyjazdach, wycieczkach co spowodowało, że zanikła bariera finansowa między uczniami. Bogata oferta zajęć przyczyniła się także do nabycia umiejętności w funkcjonowaniu w grupie, współpracy między sobą.

 

Program był realizowany poprzez zorganizowanie następujących zajęć:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia z komputerem

- warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

- wycieczki do Łańcuta, Warszawy, Kielc,

- Zielona Szkoła w Bukowinie Tatrzańskiej

- zajęcia ruchowe z gimnastyką korekcyjną

- zajęcia rekreacyjne na basenie w Tarnobrzegu  - raz w tygodniu

- wyjazdy do kina w Rzeszowie i teatru w Kielcach i Warszawie.

 

Wizyta w Muzeum Zabaw i Zabawek w Kielcach

 

Zajęcia sportowe

 

Wycieczka do Łańcuta

 

 

 

 

***